Mahasiswa

Siapakah kami?

Gabungan Mahasiswa ialah suatu inisiatif Marhaen untuk mengukuhkan penubuhan
kesatuan-kesatuan Mahasiswa dan memperkasakan suara Mahasiswa berjuang demi isu mereka

Didik

Gabungan Mahasiswa fokus kepada proses pendidikan para mahasiswa tentang hak-hak mereka

Bersatu

Gabungan Mahasiswa menyatukan mahasiswa di seluruh Malaysia untuk berjuang bersama melindungi hak mereka

Lawan

Gabungan Mahasiswa melawan sesiapa yang menindas mana-mana mahasiswa di Malaysia melalui solidariti bersama

Aktiviti Kami

Senarai aktiviti kami terkini tertera di bawah