Perjuangan Kg. Belakang Shing Chung

Tuntutan Perjuangan

Kekalkan KampongĀ  Belakang Shing Chung di tempat yang sama

Status Tanah

  1. Wujud lebih 50 tahun

  2. Lebih kurang 30 daripada penduduk di sini memegang geran pada lot perumahan. Tetapi rumah-rumah ramai antara mereka tidak terletak pada lot yang dinyatakan dalam geran yang dipegang.

  3. 70 orang lagi menduduki rumah yang tidak ada geran tanah.

  4. Ada juga 20 orang lagi yang memiliki geran terhadap lot perumahan di kampong ini tetapi duduk di luar.

  5. Lot di atas tanah tersebut tetapi bukan semua dapat / yang dapat juga tidak mendapat geran yang betul

Bilangan Keluarga

I: 32 Keluarga

II: 98 Keluarga