Perjuangan Kg. Chubadak Tambahan

Tuntutan Perjuangan

Kekalkan Kg. Chubadak Tambahan di tempat yang sama

Status Tanah

  1. Wujud sejak tahun 1940-an lagi

  2. Kawasan lombong Diterokai oleh pesara tentera, pesara kerajaan, pekerja kilang dan buruh kasar.

  3. Tahun 1960-an dijanji untuk diberikan oleh Ketua Menteri Selangor, Dato Harun Idris namun tanah dijual kepada pemaju tanah.

  4. 1990-an mula diancam pengusiran paksa oleh pemaju tanah.

  5. 1998- kes mahkamah Sentul Murni Sdn Bhd vs Ahmad Amiruddin. Peneroka menang dan ikhtiraf peneroka mempunyai equity ke atas tanah dan bukan setinggan.

  6. Perjuangan untuk tanah tersebut masih diteruskan

Bilangan Keluarga

70 Keluarga