Perjuangan Mambang Diawan (Team A)

Cawangan PSM

Kampar

Status Perjuangan

Sudah kalah Order 89 pada 23/05/2018 dengan Syarikat Delscon Properties.

Penyelaras

Penyelaras PSM: Bawani

Penyelaras Area: Seng Siew Peng